FullSizeRender-8

teckning & INLÖSEN

Nästa teckningstillfälle: 25 feb 

NY KUND

Både företag och privatpersoner kan investera i vår fond. Antingen gör du det direkt via Origo Capital, eller via din rådgivare/bank/fondförmedlare. Vi erbjuder tre olika andelsklasser för att matcha olika investerares intressen.


1. Först ber vi dig att läsa igenom faktabladet och informationsbroschyren.
2. Skicka sedan ifylld Teckningsanmälan + vidimerad ID-handling/aktuellt registreringsbevis.
3. Gör betalningen till fondens bankkonto på SEB.
4. Några dagar efter teckningsdagen erhåller du en avräkningsnota.

Om du redan är kund kan du använda de förenklade blanketterna.
Om du har några frågor eller problem med köp/sälj, tveka inte att kontakta oss!
Se även fullständig köp/sälj-instruktion    

Anders Nilsson, Head of investor relations
E-post: kundservice@origocapital.se
Telefon: 076 843 0509

 

Riskinformation 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.g.