FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  aktivt ägande i småbolag

Läs mer »

Origo Capital startade 2011 med en vision som gick på tvärs med branschen. Vi valde att gräva djupare där vi hade spetskompetens... Läs mer »

insight

Intervju med Stefan Roos om fjolåret, "blind money" och nya investeringar. 

Läs Insight »

värdeutveckling

14 mars - Origo Quest 1A
NAV_______________________177,04
Feb_______________________+3,06%
2019 YTD__________________+6,84%
3 år_______________________19,68%
Årlig avk. sen start_________10,81%

NÄSTA TECKNING

25 mars är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handel 29 mars. Se fullständig handelskalender.

Fonden

Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot aktivt ägande i småbolag med unika värdedrivare. Vårt övergripande mål är absolut avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har ett brett placeringsmandat och är inte lika marknadsberoende som traditionella aktiefonder är och utgör därför ett bra komplement till den totala investeringsportföljen.

Läs mer om fonden »  

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.