FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  aktivt ägande i småbolag

Läs mer »

Fonden

Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot aktivt ägande i små- och medelstora bolag med tydliga värdedrivare. Vårt övergripande mål är absolut avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har ett brett placeringsmandat och är inte lika marknadsberoende som traditionella aktiefonder är och utgör därför ett bra komplement till den totala investeringsportföljen.

Läs mer om fonden »  

Quest nominerad till fin utmärkelse

April 2019
För andra året i rad har Quest blivit nominerad till prestigefulla  HFM European Hedge Fund Performance Award 2019. Läs mer >

värdeutveckling

11JULI 2019 – ORIGO QUEST 1 A (INDIKATIVT)

NAV186,744458
2019 YTD12,84 %
3 år10,68 %
Årlig avkastning sen start11,40 %

NÄSTA TECKNING

25 juli är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handel 31 augusti.
Se fullständig handelskalender.

nyheter

2017 > 07

  "Nya Lindab" torde ha rörelsemarginaler på 13-15 % i stället för dagens 7-8 % om ledningen till fullo applicerar denna strategi." Läs mer om fondens utveckling och investeringar i Halvårsredogörelsen 2017 >>

Läs hela inlägget »

Quest tappade marginellt under juni (-0,2%) och har hittills i år stigit med 1,9%. Korrelationen mot börsen är alltjämt mycket låg. Läs mer om fondens utveckling och specifikt om en av fondens senaste positioner. 
Hämta månadsbrevet >> 
 

Läs hela inlägget »

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.