FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  aktivt ägande i småbolag

Läs mer »

Fonden

Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot aktivt ägande i småbolag med unika värdedrivare. Vårt övergripande mål är absolut avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har ett brett placeringsmandat och är inte lika marknadsberoende som traditionella aktiefonder är och utgör därför ett bra komplement till den totala investeringsportföljen.

Läs mer om fonden »  

Quest nominerad till fin utmärkelse

April 2019
För andra året i rad har Quest blivit nominerad till prestigefulla  HFM European Hedge Fund Performance Award 2019. Läs mer >

värdeutveckling

13 JUNI 2019 - ORIGO QUEST 1 A (INDIKATIVT)

NAV187,24
2019 YTD13,22 %
3 år10,99 %
Årlig avkastning sen start10,96 %

NÄSTA TECKNING

24 juni är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handel 28 juni. Se fullständig handelskalender.

nyheter

2017 > 03

Minsta investering i C-klassen blir 1 000 kr
Nu ändrar vi fondbestämmelserna i Quest 1. Vi gör det för att förbättra möjligheterna för investerare som vill placera mindre belopp i fonden.

Fonden har tre olika andelsklasser, A, B och C.
C-klassen är främst riktad till privatpersoner som vill investera via distributörer. Tidigare var lägsta möjliga initiala belopp SEK 100.000 med SEK 25.000 som lägsta möjliga tilläggsinvestering. Detta är nu ändrat så att lägsta möjliga initala investering i C-klassen är SEK 1.000 och lägsta möjliga tilläggsinvestering också är SEK 1.000.

Finansinspektionen har godkänt ändringarna den 9  mars 2017.

Hämta nya fondbestämmelserna här >>
Läs mer i Kundbrevet >>
 
Bästa hälsningar,

Origo Capital

Läs hela inlägget »

Quest gick upp med 2,89% under februari, och hittills i år är fonden upp med 6,41%. Hämta månadsbrev >>

 

Läs hela inlägget »

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.