FullSizeRender-8


Origo Capital - Aktivt värdeskapande i Norden
Vårt mål är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut.
 

nyheter

2016 > 06

Graf: laxpriserna 99-16E, källa: Arctic Sec. Graf: laxpriserna 99-16E, källa: Arctic Sec.

Över 50% av världens odlade lax kommer från Norge. Chile har länge varit nummer två med en marknadsandel runt 25%. Chile har emellertid under lång tid lidit av överproduktion och dålig kontroll vilket lett till stora kvalitetsproblem och usel lönsamhet.

Igår beslutade Chilenska myndigheter om nya regleringar som bland annat kommer begränsa densiteten i odlingarna. De nya regleringarna påminner om de som Norge implementerar och betyder i realiteten att utbudstillväxten max kommer vara 3% per år de kommande åren. Det är mycket goda nyheter för branschen och bör betyda att laxpriserna fortsätter vara på en hög nivå även 2017 och 2018. Det betyder också att branschen, som historiskt uppvisat en "vilda västern-mentalitet", blir alltmer reglerad och industriell vilket kommer minska prissvängningarna som historiskt varit mycket stora. Sannolikt kommer det också betyda ytterligare konsolidering av industrin vilket också är positivt.

Vi är investerade i Grieg Seafood där vi ser en betydande omvärderings-potential framöver. Bolaget har genomfört stora operationella förändringar vilket kommer påverka kostnaderna mycket positivt kommande kvartal. Samtidigt har bolaget valt att ha en liten del kontraktsförsäljning vilket innebär att de fullt ut kan dra fördel av de stigande priserna.

/Staffan Östlin 072-5885400

Läs hela inlägget »

Beskedet att Qliro Group säljer e-handelsbolaget Tretti kom inte som en stor överraskning. Vår grundsyn har en lång tid varit att Qliro närmast är att betrakta som en snabbväxande bank. E-handelsbolagen är, förutom välskötta Gymgrossisten, intressant mest ur ett kundperspektiv, där dessa utgör potentiella kunder till Qliro Financial Services (QFS). Priset, vilket representerar ett bolagsvärde om 180 Mkr innebär EV/sales 0,24. Hela Qliro, inklusive den snabbväxande bankrörelsen värderas idag till 0,17x sales. Tretti har tecknat ett längre avtal som innebär att de fortsätter använda sig av QFS. Dessutom kommer köparen, Whiteaway, också att gå över till QFS samt bli en aktör på CDON Marketplace. Vi ser därmed två positiva implikationer för QFS; dels frigörs kapital som kan användas för expansion, dels får man in en ny kund med bra potential. Affären ligger i linje med vår investeringsrational i Qliro; fortsatt omstrukturering och omallokering av kapital. Beroendet av underpresterande e-handlare kommer minska framöver till förmån för bankverksamheten som vi bedömer har en betydligt högre lönsamhetspotential. Med en 1,5 miljon aktiva e-handelskunder i kundregistret har QFS unika möjligheter bland nischbankerna.

Obs: Information och nyheter om fondens investeringar ska ej uppfattas som råd eller vägledning. 
/Staffan Östlin 072-588 5400 

Läs hela inlägget »

Quest steg med 0,7% under maj, vilket innebär +5,3% i år. I detta månadsbrev lyfter vi fram ett nytt bolag i fonden - det norska bolaget Grieg Seafood. Hämta månadsbrevet >>
 

Läs hela inlägget »

om oss

Origo Capital är ett oberoende fondbolag baserat i Stockholm. Vi drivs av en övertygelse att bolag som skapar samhällsnytta också skapar mest aktieägarvärde. Sedan 2013 förvaltar vi en fundamental lång-kort aktiestrategi med investeringar i hållbara småbolag i Norden.

Mer om oss »  
 

Origo Quest 1 utsedd till en av europAS bästa ALTERNATIVA Fonder

27 november 2019
Origo Quest 1 blev en av vinnarna på HFM European Emerging Manager Awards 2019. Fonden vann klassen för aktieinriktade hedgefonder under 100 miljoner USD. 
Pressmeddelande (PDF)

Läs mer om fonden »  

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se

 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.