FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  Aktivt värdeskapande i Norden 

Läs mer »

 

nyheter

2015 > 06

Hedgefonden Quest 1 har haft en positiv utveckling under den första delen av 2015. T.o.m. maj har fonden stigit med 11,1% vilket innebär att fonden, sedan start, har stigit med omkring 15% i årstakt. Samtidigt har risknivån understigit aktiemarknadens. Hämta hela rapporten>>

"Det är glädjande att konstatera att fondens strategi att investera i ägarledda noterade småbolag fortsätter skapa värde. Flera av fondens portföljbolag har lyckats bra med sitt förändringsarbete, och vi börjar nu se resultatet av detta i form av starkare lönsamhet, bättre tillväxt och ökat aktievärde."

/Anders Nilsson, IR
tel 076-843 0509

Läs hela inlägget »

fonden

Quest 1 är en Nordisk hedgefond lång/kort med inriktning mot små- och medelstora bolag. Investeringsstrategin bygger på fundamental analys och engagerat ägarskap i bolag med hållbara affärsmodeller. Fondens mål är att över en 5-års period leverera i genomsnitt 10% per år samtidigt som fonden ska ha begränsad korrelation med aktiemarknden. 

Läs mer om fonden »  

Origo Quest 1 utsedd till en av europAS bästa hedgefonder

27 november 2019
Origo Quest 1 blev en av vinnarna på HFM European Emerging Manager Awards 2019. Fonden vann klassen för aktieinriktade hedgefonder under 100 miljoner USD. Ett stort och varmt tack till alla våra investerare och partners som har gjort denna framgång möjlig! 

Pressmeddelande (PDF)

Mer om fondens utmärkelser »  

om oss

Origo Capital är en alternativ investeringsfirma som fokuserar på Norden och småbolag. Vi tror starkt på hållbara affärsmodeller, egen fundamental analys, engagerat ägarskap och långsiktighet. Vårt uppdrag är detsamma som vid starten 2012; att leverera kvalitativ avkastning till våra investerare och att hålla fast vid våra principer om integritet, excellens och transparens.

Läs mer »  

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm
kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.