FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  aktivt ägande i småbolag

Läs mer »

halvåret 2019

Origo Quest 1 upp 12 % hittills i år
När vi nu har passerat det första halvåret 2019 kan vi blicka tillbaka på en stark inledning av året.

Ladda ner rapporten (PDF) »  

Fonden

Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot aktivt ägande i små- och medelstora bolag med tydliga värdedrivare. Vårt övergripande mål är absolut avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har ett brett placeringsmandat och är inte lika marknadsberoende som traditionella aktiefonder är och utgör därför ett bra komplement till den totala investeringsportföljen.

Läs mer om fonden »  

Quest nominerad till fin utmärkelse

April 2019
För andra året i rad har Quest blivit nominerad till prestigefulla  HFM European Hedge Fund Performance Award 2019. Läs mer >

värdeutveckling

8 AUGUSTI 2019 – oRIGO quEST 1 a (INDIKATIVT)

NAV189,411025
2019 YTD15,03 %
3 år14,08 %
Årlig avkastning sen start11,23 %

nyheter

2014 > 11

Origo Capital erhöll den 17 november tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Quest 1. Förändringarna är en del i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla och förstärka vårt erbjudande och att möta behoven från våra investerare. 
I huvudsak består förändringarna i;

1) Införandet av en ny fondandelsklass. Sedan tidigare finns klass A (icke-utdelande) och klass B (utdelande) som handlas direkt via Origo Capital. Nu startat vi även klass C (icke-utdelande) som handlas via våra samarbetspartners. Minimiinsatsen är sänkt till SEK 100.000 och arvodet beräknas lite annorlunda. I övrigt är fondandelsklass C lik klass A.

2) Ett förtydligande av fondens möjligheter att placera i andra värdepappersfonder. Tidigare innefattades alla typer av fonder i riktlinjerna. Nu skiljer vi på de fonder som är onoterade (traditionella fonder) och s.k. ETF:er som är börshandlade fonder. Gränsen i fondens placeringsriktlinjer är oförändrat 10% för onoterade fonder, men är 20% för ETF:er i de nya fondbestämmelserna. Generellt anser vi att ETF:er är ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera risker i fonden.

Utöver dessa förändringar finns en del mindre redaktionella förändringar, samt en justerad ansvarsbeskrivning. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas per den 17 november 2014. Om du har frågor med anledning av ovanstående, vänligen ring Stefan Roos på telefon 072-5885200.
Underrättelsebrev
Fondbestämmelser

Läs hela inlägget »

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.