FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1
  aktivt ägande i småbolag

Läs mer »

halvåret 2019

Origo Quest 1 upp 12 % hittills i år
När vi nu har passerat det första halvåret 2019 kan vi blicka tillbaka på en stark inledning av året.

Ladda ner rapporten (PDF) »  

Fonden

Origo Quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot aktivt ägande i små- och medelstora bolag med tydliga värdedrivare. Vårt övergripande mål är absolut avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har ett brett placeringsmandat och är inte lika marknadsberoende som traditionella aktiefonder är och utgör därför ett bra komplement till den totala investeringsportföljen.

Läs mer om fonden »  

Quest nominerad till fin utmärkelse

April 2019
För andra året i rad har Quest blivit nominerad till prestigefulla  HFM European Hedge Fund Performance Award 2019. Läs mer >

värdeutveckling

12 september 2019 – oRIGO quEST 1 a (indikativt)

NAV181,189349
2019 YTD10,03 %
3 år3,95 %
Årlig avkastning sedan start10,68 %

nyheter

2014 > 03

Origo Quest 1 har haft en positiv värdeutveckling under 2013. Fondens avkastning för 2013 blev 11,6% samtidigt som risken har varit begränsad med en volatilitet på 7,4%.

"Ett ledord i våra investeringar är förändring - förändring som leder till värdetillväxt. Förändringen kan se olika ut: Det kan vara som i fallet Byggmax... Hämta hela rapporten

Läs hela inlägget »

Origo Quest 1 har nya fondbestämmelser. Dessa gäller f o m 17 mars 2014.
Se dokumenten nedan för full information. De viktigaste förändringarna för dig som kund är;

1) Fonden har numera två andelsklasser. Klass A är icke-utdelande, och klass B är utdelande.

2) Den avgift för korttidshandel (0-36 månader) i fonden  som tidigare funnits har tagits bort helt.

3) Fondens mandat avseende räntebärande instrument, belåning och derivat har justerats och förtydligats.

Om du har några frågor med anledning av ändringen så är du välkommen att höra av dig till kundservice@origocapital.se eller på telefon 08-241100.

Nya fondbestämmelser
Nytt faktablad KIID

Läs hela inlägget »

månadsbrev

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

insight

Här diskuterar vi småbolag, aktivt ägande och mycket annat.

Kontakt

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

kundservice@origocapital.se


 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.