FullSizeRender-8

vår investeringsfilosofi

Origo Capitals investeringsmodell handlar i grunden om engagemang och nyfikenhet. Vi vill investera i intressanta bolag och vara med att skapa långsiktigt värde. Vi är värdeinvesterare och prioriterar bolag med stabila affärsmodeller och en stark position inom sin nisch. Som värdefokuserad investerare avviker vi ofta från marknadens flockbeteende. Vi är tålmodiga och fokuserar mer på bolagens fundamentala utveckling än på aktiens kortsiktiga svängningar. Vi tror att specialisering hjälper oss att nå våra mål och - lika viktigt - att undvika dåliga investeringar. Vår investeringsfilosfi kan sammanfattas med följande ledstjärnor: 

  • Långsiktiga investeringar
  • Engagerat ägarskap
  • Specialisering

långsiktighet

Vi söker efter bolag som har möjlighet att genomföra en förändringsresa. Men, vi vet att det tar tid att bygga framgångsrika bolag. Med ett långsiktigt investeringsfokus sätter vi fokus på de faktorer som faktiskt betyder något för bolagens fundamentala framgång. Jakten på kortsiktig avkastning leder oftast till fokus på fel faktorer och ett för högt risktagande, och därmed svag avkastning. 

engagerat ägarskap

Vår grundsyn är vi äger en del av bolaget, inte bara ett värdepapper. Vi sätter stort värde vid att vara nära de bolag vi investerar i och har ofta en dialog kring strategier, möjligheter och utmaningar. Vi är proaktiva och har egna ideér och samarbetar gärna med andra ägare kring specifika ägarfrågor. 

specialisering

I de flesta branscher krävs specialisering för att nå toppen. Det gäller inom idrotten, kulturen eller i näringslivet. Vi tror att det även gäller inom kapitalförvaltning och har därför valt att helt fokusera på investeringar i nordiska småbolag. Vi kan lägga alla resurser på detta område samtidigt som våra konkurrenter oftast har det som ett sidospår. Vi slipper också brottas med alla svåra intressekonflikter som annars lätt uppstår. 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. En investering i Quest bör ses som en långsiktig investering.