FullSizeRender-8

ansvarsfulla investeringar

vår hållbarhetspolicy

Vi strävar efter att leverera förstklassig avkastning till våra fondinvesterare. För att kunna skapa ett maximalt och uthålligt värdeskapande, är vi övertygade om att det är avgörande att vi väger in miljö och etik i de investeringar som vi gör, och även att vi försöker påverka portföljbolagen att på olika vis agera ansvarsfullt och etiskt. Origo Capital är medlem i SWESIF sedan 2016, ett nätverk för ansvarsfulla investeringar. SWESIF står även bakom "Hållbarhetsprofilen", som är ett faktablad som mer i detalj beskriver vad fonder har för ESG-inriktning.
Se Quests Hållbarhetsrapport 2018 och Quests Hållbarhetsprofil