FullSizeRender-8

OM ORIGO CAPITAL

Origo Capital startade 2011 med en vision som gick på tvärs med branschen.

Vi valde att gräva djupare där vi hade spetskompetens istället för att bredda oss. Vi valde också att arbeta med en långsiktig investeringshorisont på en investeringsmarknad där allt fler jagar kortsiktiga resultat. Den allra största skillnaden låg dock i synen på vad egen analys i kombination med aktivt ägarskap kan innebära för förvaltningsresultatet. Åtta år senare kan vi konstatera att vår strategi har lett till en topprankad position* bland jämförbara fonder och att vi fortfarande går vår helt egna väg. 

Origo Capital är en s.k. AIF-förvaltare och förvaltar den prisbelönta alternativa aktiefonden Quest I. Origo står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012.   


* Origo Quest, period 140201-190131 (fem år). Morningstar: Första kvartilen i relevant fondkategori (20 fonder). Hedgenordic: Första kvartilen i relevant fondkategori (39 fonder).

Samarbetspartners

Förvaring / depå:SEB
Regelefterlevnad / compliance:Wistrand Advokatbyrå
Fondadministration:Wahlstedt Sageryd
Internrevision:Moneo
Riskkontroll:Wahlstedt & Partners
RevisionEY