FullSizeRender-8

OM ORIGO QUEST 1

Origo Quest 1 är en alternativ och selektiv aktiefond med fokus på småbolag som bedöms kunna genomföra en betydande förändringsresa.

Inriktning & strategi

Fonden investerar i nordiska småbolag som bedöms ha god värdepotential och där investereringsteamet har identifierat tydliga värdeskapande förändringar. 

Utöver 12-20 långsiktiga innehav tar fonden även korta (blankade) positioner med syfte att minska den totala marknadsrisken i fonden, och att skapa ytterligare avkastning där möjligheter har identifierats. Fonden har även en flexibel hantering av kassan. Sammantaget innebär inriktning att fonden fångar upp småbolagens tillväxtpotential samtidigt som korrelationen med aktiemarknaden är begränsad och att risknivån över tid kommer vara lägre än en vanlig småbolagsfond. 

Förvaltarteamet strävar alltid efter att ligga nära bolagen och att vara en engagerad och aktiv ägare. En tät dialog med styrelse, ledning och andra ägare utgör en betydande del av investeringsprocessen. 

Hållbarhetskriterier är en viktig och integrerad del av förvaltning. Vi driver i huvudsak ägarfrågor och hållbarhetsfrågor genom att försöka påverka bolagen i rätt riktning.   

Fonden riktar sig till dig som:

  • Tror att småbolag erbjuder goda avkastningsmöjligheter 
  • Tror på en genuint aktiv, långsiktig och analysdriven strategi 
  • Vill investera i en alternativ fond där resultatet i hög grad påverkas av strategin och teamet, jämfört med en traditionell aktiefond där resultatet ofta  är en spegelbild av marknadstrenden

förvaltarteam

Ansvarig för förvaltningen är Stefan Roos. Stefan grundade Origo Capital 2011 och har över 25 års erfarenhet från  småbolagsförvaltning och som Sverige/Norden-chef på SHB och SEB.

Carl har en bakgrund från corporate finance och finansanalys, och kommer närmast från en roll som investeringsanalytiker på den framgångsrika hedgefonden Lucerne Capital i New York.  

Stefan Roos

Carl Rydin

fondfakta

Fondens startår: 2013
Handel: Månatligen
NAV: Månatligt + indikativt vecko-NAV
Andelsklasser A, B och C (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B
1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.