FullSizeRender-8

ORIGO QUEST 1

origo quest 1 är en nordisk hedgefond med inriktning mot små och medelstora bolag

2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016

investeringsstrategi

Origo Quest 1 är en Nordisk hedgefond lång/kort som fokuserar på absolut avkastning med sunt risktagande. Fonden investerar i nordiska småbolag som bedöms ha god värdepotential och där investereringsteamet har identifierat tydliga värdeskapande förändringar. En betydande del av fondens långa innehav har transformation och/eller tillväxt som viktigaste värdedrivarna och investeringshorisonten är normalt minst 3-5 år. Hållbarhetsanalys och möjligheten att kunna påverka bolagen är en viktig och integrerad del av investeringsprocessen.

Fonden tar även korta (blankade) positioner med syfte att utnyttja ytterligare avkastningsmöjligheter samt minska den totala marknadsrisken i fonden. Fondens blankade bolag bedöms ofta ha en underskattad risknivå i förhållande till värderingen och uppvisar ofta olika typer av varningssignaler så som t.ex. oklar redovisning eller svag kassaflödesgenerering. 

Förvaltarteamet strävar alltid efter att ligga nära bolagen och att vara en engagerad och aktiv ägare. En tät dialog med styrelse, ledning och andra ägare utgör en betydande del av investeringsprocessen.   

Sammantaget innebär inriktning att fonden fångar upp småbolagens tillväxtpotential samtidigt som korrelationen med aktiemarknaden är begränsad och att risknivån över tid kommer vara lägre än ex. en vanlig småbolagsfond.

Målsättningrn är att fonden ska leverera +10% årlig avkastning, mätt som ett genomsnitt över rullande fem år, och att risknivån samtidigt ska understiga aktiemarknadens risknivå. 


 

kvalitativ företagsanalys

 • Hållbar affärsmodell
 • Ledning, styrelse och strategi 
 • Värdedrivare
 • Inträdesbarriärer
 • Pricing power
 • Verksamheten stabilitet och risker
 • Ekosystem
 • Kassaflödesgenerering
 • Redovisningskvalitet  

 vår investeringsmodell

hedgefond lång/ kort

 • Fonden tar både långa och blankade positioner
 • Syftet är att minska fondens beroende av marknadens trend och att skapa god riskjusterad avkastning över tid
 • Vi strävar efter att långsiktig äga värdeskapande kvalitetsbolag med tydliga värdedrivare
 • Vi blankar på motsvarande vis bolag med tydliga utmaningar och underskattad risk. Svagt kassaflöde och tveksam redovisning är faktorer vi fokuserar särskilt på. 

fonden riktar sig till dig som

 • tror på teamet och fondens investeringsstrategi 
 • vill ha exponering mot aktivt och ansvarsfullt ägande 
 • vill ha en absolutinriktad fond med begränsad marknadskorrelation
 • tror att Nordiska småbolag är en attraktiv investeringsregion 
 • tycker att förvaltningsavgiften ska kopplas till prestationen

förvaltarteam

Stefan Roos grundade Origo Capital 2011 och är ansvarig förvaltare. Stefan har över 25 års erfarenhet från småbolagsförvaltning och ägarstyrning som Sverige/Norden-chef på SHB Fonder och SEB Fonder.

Carl Rydin har en bakgrund från corporate finance och finansanalys, och kommer närmast från en roll som investeringsanalytiker på den framgångsrika hedgefonden Lucerne Capital i New York.  

Stefan Roos
Stefan Roos
Carl Rydin
Carl Rydin

fondfakta

Fondens startår: 2013
Handel: Månatligen
NAV: Månatligt + indikativt vecko-NAV
Andelsklasser A, B och C (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B
1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.