FullSizeRender-8

Origo quest 1

Investeringsstrategi

Origo Quest 1 är en alternativ investeringsfond med inriktning mot nordiska småbolag. 


Fonden är genuint aktivt förvaltad och har en långsiktig och fundamental strategi som syftar till att tidigt identifiera värdeskapande förändringar i småbolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden har möjlighet att ta både långa och korta (blankade) positioner och kommer över tid ha en nettolång exponering mot aktiemarknaden. 

Den absoluta merparten av fondens långa (köpta) aktier är kvalitativa bolag med attraktiv värdering och med en potential till positiv operativ utveckling de kommande 3-5 åren. Fondens korta (blankade) bolag baseras också på fundamental analys (övervärderade bolag med utmanande utsikter) och har förutom avkastningspotentialen även till syfte att minska fondens marknadsrisk. 

Förvaltarteamet strävar alltid efter att ligga nära bolagen och att vara en engagerad och aktiv ägare. En tät dialog med styrelse, ledning och andra ägare är betydande del av investeringsprocessen. Hållbarhetskriterier är en viktig och integrerad del av förvaltning. Vi driver i huvudsak ägarfrågor och hållbarhetsfrågor genom att försöka påverka bolagen snarare än att direkt välja bort dem. 

Fonden är koncentrerad och har därför möjlighet att avvika från marknadens utveckling. Fondens lång/kort-strategi bidrar ytterligare till att fonden inte är lika beroende av den generella marknadsutvecklingen som vanliga aktiefonder är. 

Förvaltarna eftersträvar en över tid långsiktigt god absolut avkastning samtidigt som risken skall understiga småbolagsindexet CSX Return. 

 

Riktar sig till

Fonden riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare  som vill ha en genuint aktiv och analysdriven fond som inte är lika beroende av aktiemarknadens generella utveckling som traditionella aktiefonder normalt är.

Placeringshorisonten bör vara minst fem år. Fonden har tre olika andelsklasser som är skräddarsydda för att matcha olika investerares preferenser. A- och B-klassen har ett minimiinvesterings-belopp på SEK 500.000 och C-klassen har SEK 1.000.

Indikativt vecko-NAV publiceras normalt varje vecka på förstasidan ("HEM-fliken"). Nedan visas den officiella månadsavkastningen för A-klassen sedan starten 130131.

Välkommen att investera tillsammans med oss!

Värdeutveckling (%)

År Jan  Feb   Mar   Apr   Maj   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   YTD  
2018 -2,64 -4,34 -1,62 1,32 -0,81 -0,03 2,67 0,40 -1,28 0,35 1,42 -6,93 -11,3
2017 3,41 2,89 -3,37 -0,89 0,22 -0,21 0,12 -1,96 4,15 -2,20 -3,68 4,15 2,2
2016 -6,15 4,48 3,46 3,10 0,69 -0,70 -0,46 4,98 5,21 0,73 -1,49 -0,24 13,8
2015 0,66 7,02 -3,25 2,94 3,54 -4,05 2,37 2,73 -2,23 7,97 4,86 6,94 32,7
2014 4,54 3,38 -4,68 3,49 4,57 1,08 -0,34 -1,60 -2,23 1,09 4,26 -1,10 12,6
2013*     -  1,28 -0,99 -0,17 1,18 -2,00 0,71 2,19 3,31 2,34 1,09 2,23 11,6

*Monthly return for Origo Quest 1A since inception 31/1/2013. The above fugures relates to an investment since start and after compensation of fund units. Please see the information broschure for more information. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. En investering i Quest bör ses som en långsiktig investering.