FullSizeRender-8

teckning & inlösen

Det är enkelt att investera eller i Origo Quest 1. Du kan investera direkt genom Origo Capital eller via de flesta banker och fondförmedlare.  

Nästa teckningstillfälle:

21 feb

Köpa eller sälja fondandelar direkt via Origo Capital

Ny kund
1) Läs faktabladet och informationsbroschyren 
2) Fyll i teckningsanmälan 
3) Faxa, e-posta eller posta anmälan till oss, tillsammans med en vidimerad ID-handling (eller med ett max. 6 månader gammalt registreringsbevis för juridiska personer)
4) Gör betalning till fondens bankgiro
5) Några dagar efter teckning kommer du erhålla en avräkningsnota

Befintlig kund / Tilläggsinvestering
1) Fyll i den förenklade blanketten "Tilläggsinvestering" 
2) Gör betalning till fondens bankgiro

Inlösen
1) Fyll i blanketten "Begäran om inlösen"
2) Faxa, e-posta eller posta den till oss senast 20 bankdagar innan den månatliga inlösendagen

Köpa eller sälja andelar via fondförmedlare
Quest handlas också hos banker och fondförmedlare. Kontakta din finansiella rådgivare eller oss på Origo så hjälper vi dig. 
Här ser ni några av de banker och förmedlare som Quest >> 

handlingar


Handelsfakta
Handel:
Sista bankdagen  varje månad
Teckning: Senast fem bankdagar före handel
Betalning: Senast två bankdagar före handel
Inlösen: Senast 20 bankdagar för handel
Handelskalender för 2018

Vår adress:
Origo Capital
Birger Jarlsgatan 18, 3tr
114 34 STOCKHOLM
Tel. 076-843 0509

Telefax: 08-24 11 00
E-post: kundservice@origocapital.se
Fondens bankgiro: 140-8384
Förvaringsinstitut: SEB