Stefan Roos

Managing Partner/ Investments

Stefan är specialist på småbolag och har fått flera utmärkelser för sin förvaltning. Bl a nominerades Stefan till Årets Förvaltare Alla Kategorier 2006 av Privata Affärer. Stefan har lång erfarenhet av branschen både som fondförvaltare, ägarrepresentant och teamchef på   bl a Handelsbanken och SEB. Managing Partner och Investment manager på Origo sedan september 2011.

stefan.roos@origocapital.se

CARL RYDIN

Investment analyst

Carl har tidigare bl.a. arbetat inom corporate finance på Fredericks Michael & Co och som investeringsanalytiker på  hedgefonden Lucerne Capital i New York.  På Lucerne så bevakade och drev
Carl europeiska småbolagscase. 
Carl  är analytiker på Origo och tillhör investeringsteamet för fonden Quest 1.
carl.rydin@origocapital.se

anders nilsson

Investor relations

Anders har arbetat som rådgivare och kund-
ansvarig på ränte- och valutamarknaden sedan tidigt 90-tal. Anders var också med och byggde framgångsrikt upp handlar-bordet på Unibank i Stockholm. På Origo ansvarar Anders för bolagets relationer med fondinvesterare och förmedlare samt bidrar till fondförvaltningen med fundamental makro- och ränteanalys. 
anders.nilsson@origocapital.se

B. Lilieholm

Ordförande

Barbro har en gedigen
bakgrund som affärs- och fondjurist. Har tidigare bl a arbetat som bolagsjurist på Skandia och Trygg-Hansa, samt varit Chefsjurist på SEB Asset Management. 2011 grundade hon egna juristfirman Lilieholm Law Firm. Ordförande i styrelsen på Origo Capital sedan maj 2012.                
barbro@lilieholm.se

Niclas agroth

Investor relations 

Niclas har +25 års erfarenhet från ränte, valuta- och råvaru-marknaden. Har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och Danske Bank och är sedan 2016 vår IR-man i Göteborg. 
niclas.agroth@gmail.com

Kim johansen

Investor relations

Kim har tidigare arbetat på bl.a. Jyske Bank i England och Danmark som senior FX dealer. Jobbar numera med institutionella  investerar relationer i Danmark för Origos räkning sedan dec. 2016. 
kim.johansen@city.dk

NIls alpman

Regelefterlevnad

Nils är bolagets compliance Officer. Nils har mer än 15 år i branschen. Uppdraget  är outsourcat till Wistrand Advokatbyrå f.o.m. jan 2013.
nils.alpman@wistrand.se

Martin Ingelgård

Partner

Tobias Färnlycke

Risk kontroll

Tobias ansvarar
för risk-kontroll av fonden. Uppdraget är outsourcat till Wahlstedt Sageryd Financial Services.
tobias.farnlycke@ws.se

ANDERS larsson

Institutional sales

Anders har en bakgrund som portfölj-förvaltare och kundansvarig. På Origo Capital håller Anders i de institutionella kontakterna i Sverige.
alfinanskonsult@gmail.com