styrelse

Barbro Lilieholm

Styrelse-ordförande sedan maj 2012. Tidigare bl a bolagsjurist på Skandia och Trygg-Hansa, samt Chefsjurist på SEB Asset Management. F.o.m. 2011 VD/grundare av Lilieholm Law Firm. 

Stefan Roos

Partner och styrelseledamot på Origo Capital sedan 2011. Småbolagsförvaltare och tidigare chef för Småbolag/Norden-teamet på SEB Investment Management och Chef för Svenska aktier på Handelsbanken Fonder.

Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011. Styrelseuppdrag i BTAB, Nordic Iron Ore och flera fastighetsbolag. Tidigare arbetetat som egen-företagare  genom bolaget Nostrum Ventures/ Nostrum Capital samt som investeringsrådgivare på i huvudsak Handelsbanken.