FullSizeRender-8

legal information

kontrollfunktioner

I Origo Capitals organisation ingår följande kontrollfunktioner:

  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Internrevision
  • Oberoende värdering
Origo har valt en modell där dessa funktioner har outsourcats till experter med lång och kvalificerad erfarenhet av respektive område. Tobias Färnlycke på Wahlstedt & Partners ansvarar för Riskhanteringsfunktionen. Nils Alpman på Wistrands advokatbyrå ansvarar för Regelefterlevnad. Internrevisionen ligger under Agneta Bremander på Moneo och Ola Björke på Wahlstedt & Partners ansvarar för den Oberoende värderingen.  

externrevision

Externrevisor är EY, med den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig.

förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Origo Capital är Skandinaviska Enskilda Banken AB, organisationsnummer 502032-9081.

riktlinjer & policys

Ägarpolicy
Ersättningspolicy
FATCA - skatteskyldig i USA
Redogörelse för analyskostnader 2016
Redogörelse för ersättningar 2017
Redogörelse för intressekonflikter
Regler för klagomålshantering
Bästa möjliga resultat