FullSizeRender-8

HÅLLBARHET

Origo Capital AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) och står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2012.  Origo Capital är medlem i SWESIF sedan 2016. 

Fondens placeringsinriktning och placeringsregler styrs av fondbestämmelserma. I dessa framgår bl a att fonden har en långsiktig investeringsstrategi och att risknivån ska vara balanserad. Här regleras även fondens etiska principer.

Hållbarhetsproifilen är ett fondfaktablad som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Profilen är utarbetad av SWESIF där Origo Capital är ett av medlemsföretagen.

Vi tycker att det är viktigt att inkludera ett miljö-, samhälls- och ägarstyrningsperspektiv i alla våra investeringar. Vi är övertygade om att bolag med hög etik och miljöhänsyn kommer vara mest framgånsgrika. Därför är hållbarhet en integrerad del i förvaltningen. Fondens hållbarhetsprofil innebär kortfattat att fonden försöker påverka företag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som inte är hållbart. Fonden väljer också bort bolag som inte uppfyller våra etiska värderingar. Fonden undviker vidare helt placeringar i krigsindustri, pornografi, tobak och alkohol. 

Hållbarhetsprofil >>