FullSizeRender-8

bli kund, teckning & INLÖSEN

Nästa teckningstillfälle: 24 april 

NY KUND

Både företag och privatpersoner kan investera i vår fond. Antingen gör du det direkt via Origo Capital, eller via din rådgivare/bank/fondförmedlare. Vi erbjuder tre olika andelsklasser för att matcha olika investerares intressen.

1. Först ber vi dig att läsa igenom faktabladet och informationsbroschyren.
2. Skicka sedan ifylld Teckningsanmälan + vidimerad ID-handling/aktuellt registreringsbevis.
3. Gör betalningen till fondens bankkonto på SEB.
4. Några dagar efter teckningsdagen erhåller du en avräkningsnota.


Om du redan är kund kan du använda de förenklade blanketterna.
Om du har några frågor eller problem med köp/sälj, tveka inte att kontakta oss!
Se även fullständig köp/sälj-instruktion    

Anders Nilsson, Head of investor relations
E-post: kundservice@origocapital.se
Telefon: 076 843 0509

 

läs mer

våra samarbetspartners

Förvaringsinstitut: SEB, Stockholm
Fondadministration: Wahlstedt Sageryd

Att investera i aktier och fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.