FullSizeRender-8

BLI kund & köp/ SÄLJ AV FONDANDELAR  

Nästa teckningstillfälle: 26 mars 2018

Det är lätt att investera i Quest direkt via Origo Capital. Innan du investerar ber vi dig att läsa igenom fondens faktablad och informationsbroschyr. Nästa steg är att posta eller faxa kund/teckningsanmälan med vidimerad ID-handling till oss. Om du är skattskyldig i USA så finns mer information i detta dokument.

Är du redan befintlig kund så väljer du de förenklade blanketterna Tilläggsinvestering alt. Anmälan om inlösen. 

Här kan du hämta vår fullständiga instruktion om Köp/ Sälj.

Varmt välkommen som investerare!

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Aktier och fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
En investering i Quest bör ses som en långiktig placering.