FullSizeRender-8

Origo quest 1

Investeringsstrategi
Origo Quest 1 är en analysdriven aktiehedgefond med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag.


Fonden har ett brett placeringsmandat och tar såväl långa (köpta) som korta (sålda) positioner med syfte att optimera utbytet mellan avkastning och risk. Investeringsteamet engagerar sig ofta i varje bolags unika "värdedrivare" och tar gärna en aktiv roll i förändringsarbetet. Fondens mål är en absolut avkastning på 10-15% per år,  mätt som ett genomsnitt över fem år. Samtidigt strävar förvaltarna efter att fonden ska ha en risknivå som över tid understiger aktiemarknaden. 
 

Riktar sig till
Fonden riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare  som vill ha en genuint aktiv och analysdriven fond som inte är lika beroende av aktiemarknadens generella utveckling som traditionella aktiefonder normalt är. Placeringshorisonten bör vara minst fem år. Fonden har tre olika andelsklasser som är skräddarsydda för att matcha olika investerares preferenser. A- och B-klassen har ett minimiinvesterings-belopp på SEK 500.000 och C-klassen har SEK 1.000.

Indikativt vecko-NAV publiceras normalt varje vecka på förstasidan ("HEM-fliken"). Nedan visas den officiella månadsavkastningen för A-klassen sedan starten 170131.

Välkommen att investera tillsammans med oss!


Investeringsteam
Stefan Roos och Carl Rydin. 
Läs senaste intervjun med förvaltarna >> 
 

Värdeutveckling (%)

År Jan  Feb   Mar   Apr   Maj   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   YTD  
2018 -2,64 -4,34 -1,62 1,32 -0,81 -0,03 2,67 0,40 -5,1
2017 3,41 2,89 -3,37 -0,89 0,22 -0,21 0,12 -1,96 4,15 -2,20 -3,68 4,15 2,2
2016 -6,15 4,48 3,46 3,10 0,69 -0,70 -0,46 4,98 5,21 0,73 -1,49 -0,24 13,8
2015 0,66 7,02 -3,25 2,94 3,54 -4,05 2,37 2,73 -2,23 7,97 4,86 6,94 32,7
2014 4,54 3,38 -4,68 3,49 4,57 1,08 -0,34 -1,60 -2,23 1,09 4,26 -1,10 12,6
2013*     -  1,28 -0,99 -0,17 1,18 -2,00 0,71 2,19 3,31 2,34 1,09 2,23 11,6

*Monthly return for Origo Quest 1A since inception 31/1/2013. The above fugures relates to an investment since start and after compensation of fund units. Please see the information broschure for more information. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. En investering i Quest bör ses som en långsiktig investering.