FullSizeRender-8

andelsklasser

Origo Quest 1 har tre olika andelsklasser. Dessa skiljer sig åt när det gäller minimiinvestering, utdelning och arvodesstrukur. Genom att erbjuda olika andelsklasser möjliggör vi för olika typer av kunder, med olika preferenser, att investerare i fonden. För ytterligare information: Se fondens informationsbroschyr.

A-klassen
- Start: 130131
- Riktar sig till institutioner och kvalificerade privatinvesterare
- Handlas normalt direkt via Origo Capital
- Minimiinvestering: SEK 500.000, därefter multiplar om 100.000
- Fast arvode om 1,25% samt individuellt beräknat prestationsarvode  

- Ger ej utdelning 
- ISIN: SE 0005 003 134

B-klassen
- Start: 140331
- Handlas normalt direkt via Origo Capital
- Riktar sig till institutioner, stiftelser m.fl.
- Samma minimiinvestering och arvodesstruktur som A-klassen
- Ger utdelning
- ISIN: SE 0006 452 959

C-klassen
- Start: 141230
- Handlas normalt via Partners, ex pensionsrådgivare och banker
- Riktar sig till privatinvesterare m.fl 
- Minimiinvestering: SEK 1.000, därefter multiplar om 1.000
- Fast arvode om 1,35% samt kollektivt beräknat prestationsarvode
- Ger ej utdelning
- ISIN 0006 452 967